طراحی سفارشی ماشین (ساخت ماشین مخصوص)


اپادان تکنیک دارای تجربه طراحی ماشین یکپارچه سفارشی برای یک برنامه یا فرآیند خاص است.

به طور معمول یک مشتری نیاز به یک ماشین منحصر به فرد برای انجام در یک محیط آزمایشگاهی یا تولید داشته باشد. اسپادان تکنیک مشخصات یا بیانیه ای از کار را برای تعریف هدف عملیاتی دستگاه تولید خواهد کرد. سپس این ماشین های سفارشی طراحی، ساخت، آزمایش و تحویل به شرکت های مشتری می شود.

بالا